Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 36 человек

Профильная и допрофильная подготовка

Дата: 25 сентября 2016 в 19:41, Обновлено 21 сентября в 08:26

Нарматыўнае правовое, навукова-метадычнае і арганізацыйнае забеспячэнне профільнага навучання

Семінар-нарада «Нарматыўнае правовое, навукова-метадычнае і арганізацыйнае забеспячэнне профільнага навучання».(15 чэрвеня 2015 года, Нацыянальны інстытут адукацыі)

Документы Министерства образования Республики Беларусь

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь от 22.05.2015 № 05-21/90-и «Об организации в 2015/2016 учебном году профильного обучения на III ступени общего среднего образования»

О проблеме профильной дифференциации обучения

Профильное обучение на III ступени общего среднего образования: особенности организации в новом учебном году (по материалам Пресс-центра Министерства образования Республики Беларусь)
Проблема профильной дифференциации обучения является одной из ключевых в контексте развития современных образовательных систем.

Материалы Национального образовательного портала

Механизмы профилизации обучения на третьей ступени общего среднего образования
Анализ опыта реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения в системе общего среднего образования Российской Федерации

Комплекс мерапрыемстваў па арганізацыі дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання ў ДУА “Акцябрская сярэдняя школа Лагойскага раена” на 2018/2019 н.г.

п/п

Назва мерапрыемства

Тэрмін выканання

Адказны

Арганізацыйна-кіраўніцкія аспекты ўводзін дапрофільнага і профільнага навучання вучняў

1

Азнаямленне настаўнікаш з нарматыўнай прававой базай па пытаннях арганізацыі навучання ў профільных класах

верасень

Картуль І.М.

2

Інструктыўна-метадычная нарада “Арганізацыйна-педагагічныя мерапрыемствы школы для паспяховага ўкаранення профільнага навучання”

верасень

Картуль І.М.

3

Складанне і ўзгадненне вучэбных планаў профільных класаў

да пачатку навучальнага года

Картуль І.М.

4

Аналіз эфектыўнасці профільнага навучання на пасяджэннях пры дырэктары, намесніку дырэктара, адміністратыўных пасяджэннях, педсавеце

на працягу навучальнага года

Картуль І.М.

               Метадычнае суправаджэнне профільнага навучання вучняў

1

Абмеркаванне на пасяджэннях прадметных метадычных аб’яднанняў нарматыўна прававыя дакументы па пытанню профільнага навучання вучняў, асаблівасцей арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўмовах профільнага навучання

верасень

Картуль І.М.

2

Кансультаванне педагаічных работнікаў па пытаннях профільнага навучання, аказанне метадычнай дапамогі пры планаванні адукацыйнага працэсу ў профільных групах, пры падрыхтоўцы і правядзенні факультатыўных заняткаў

на працягу года

Картуль І.М.

3

Арганізацыя ўдзелу педагагічных работнікаў у навучальных семінарах, курсах павышэння кваліфікацыі па пытаннях дапрофільнага і профільнага навучання

на працягу года

Картуль І.М.

4

Арганізацыя ўдзелу педагогаў, якія выкладаюць профільныя прадметы, у семінарах-практыкумах, майстар-класах з мэтай удасканальвання прафесійнага майсэрства настаўнікаў, авалодванне імі сучасных адукацыйных тэхналогій (ці асобных прыемаў) і методык, эфектыўных форм арганізацыі адукацыйнага працэсу

на прцягу навучальнага года

Картуль І.М.

5

Арганізацыя ўдзелу педагогаў, якія выкладаюць профільныя прадметы, у канферэнцыях, фестывалях педагагічных ідэй, круглых сталах з мэтай стварэння ўмоў для прафесійнай камунікацыі па пытаннях профільнага навучання, распаўсюджвання эфектыўнага педагаічнага вопыту ў пытаннях арганізацыі дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання

на прцягу навучальнага года

Картуль І.М.

Арганізацыйна-педагагічныя мерапрыемствы па ўвядзенню дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання вучняў

1

Падрыхтоўка неабходных нарматыўных прававых дакументаў для ўвядзення профільнага навучання ва ўстанове адукацыі

да 1 верасня 2017г

Картуль І.М.

2

Вывучэнне ўдзельнікамі адукацыйнага працэсу нарматыўных прававых дакументаў і інфармацыйна-метадычных рэкамендацый, якія датычацца ўвядзення дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

на працягу года

настаўнікі-прадметнікі

Картуль І.М.

3

Інфармацыйнае забеспячэнне профільнага навучання ( размяшчэнне інфармацыі на афіцыйных сайтах установы адукацыі, інфармацыйных стэндах, абмеркаванне пытанняў арганізацыі профільнага навучання на бацькоўскіх сходах і г.д.)

на працягу года

Картуль І.М.

Гузеева Н.С.

4

Вывучэнне запытаў вучняў і іх законных прадстаўнікоў па арганізацыі профільнага навучання

на працягу года

Картуль І.М.

класныя кіраўнікі

5

Прадстаўленне ў аддзел адукацыі , спорта і турызму заяўкі на адкрыцце ў Х класе профільнай групы з вывучэннем прадметаў на павышаным узроўні

да 15 чэрвеня кожны год

Шульскі У.Я.

6

Арганізацыя залічэння вучняў у профільны клас на конкурснай падставе па выніках навучання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

жнівень

кожны год

Шульскі У.Я.

7

Правядзенне анкетавання вучняў 8 і 9 класаў з мэтай дыягностыкі іх прафесійных схільнасцей і інтарэсаў, гатоўнасці да асэнсаванага выбару профіля навучання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

на працягу года

Каролік Т.В.

8

Арганізацыя дапрофільнай падрыхтоўкі вучняў 8-9 класаў

на працягу года

Картуль І.М.

9

Правядзенне дыягностыкі цяжкасцей удзельнікаў адукацыйнага працэсу ў арганізацыі дарофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання з мэтай планавання далейшай работы па метадычнаму суправаджэнню ўводзін дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання ў масавую практыку

на працягу года

Картуль І.М.

Каролік Т.В.

10

 Забеспячэнне псіхолага-педагагічнай падтрымкі профільнага навучання ва ўстанове адукацыі  

на працягу года

Каролік Т.В.

11

 Забеспячэнне выканання санітарна-гігіенічных патрабаванняў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу ( у тым ліку пры складанні раскладу вучэбных заняткаў)

на працягу года

Картуль І.М.

12

Удасканальванне прафарыентацыйнай работы ў школе

на працягу года

Каролік Т.В.

13

Фарміраванне эфектыўнай сістэмы ўзаемадзеяння ўстановы адукацыі з установамі сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай, дадатковай адукацыі з улікам асаблівасцей мадэлі профільнага навучання ва ўстанове

на працягу года

Картуль І.М.

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце                          І.М.Картуль

Звесткі аб педагогах,

 якія ажыццяўляюць выкладанне вучэбных прадметаў на павышаным узроўні ў 10, 11 класах ДУА “Акцябрская сярэдняя школа Лагойскага раена”

Вучэбны прадмет

Клас

Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка

Кваліфікацыйная катэгорыя

Стаж

Апошняе павышэнне кваліфікацыі

беларуская мова

10

Галіна Вячаславаўна Сабалеўская

вышэйшая

24

2012(2017)

англійская мова

11

Ніна Васільеўна Грахоўская

вышэйшая

38

2015(2018)

англійская мова

10

Ніна Васільеўна Грахоўская

вышэйшая

38

2015(2018)

матэматыка

11

Святлана Віктараўна Жданава

вышэйшая

36

2017

                       

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Кого возьмут в профильный класс

Зачисление в профильные классы будут проводить на конкурсной основе по результатам обучения в базовой школе. Средний балл аттестата ученика за 9 классов должен быть не ниже 6 баллов. А отметки по профильным предметам  не ниже 7.

Без учета среднего балла и отметок по профильным предметам зачислят победителей третьего и заключительного этапов республиканской олимпиады по соответствующим (профильным) учебным предметам.

Какими могут быть профильные классы

Министерство оставило за школами возможность выбрать по какой модели организовать профильные классы.

Модель 1: объединение в одном классе учащихся, изучающих на повышенном уровне одинаковые учебные предметы.

Возможный вариант учебного плана. 

 

№ пп

Учебный предмет

Количество часов

в неделю

1.1. Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне

1.

Белорусская литература

2/1

2.

Русский язык

1

3.

Русская литература

1/2

4.

Математика

4

5.

Информатика

1

6.

История Беларуси

1

7.

Всемирная история

1

8.

Обществоведение

1

9.

География

2

10.

Биология

2

11.

Физика

2

12.

Химия

2

13.

Физическая культура и здоровье

2

14.

Допризывная и медицинская подготовка

1

Всего

23

1.2. Учебные предметы, изучаемые на повышенном уровне

1.

Белорусский язык

3

2.

Иностранный язык (английский)

5

Всего

8

Всего по пп.1.1-1.2

31

1.3. Факультативные, стимулирующие, поддерживающие занятия

1.

Час здоровья и спорта

1

2.

Стимулирующие и (или) поддерживающие занятия

2

3.

Факультативные занятия

5

Всего

8

Максимальная допустимая недельная учебная нагрузка

34

Общее количество часов, финансируемых из бюджета, в соответствии с типовым учебным планом

39

Учебно-полевые сборы (медицинская практика)

5 дней

(30 часов)

Модель 2: объединение в одном классе учащихся, изучающих на повышенном уровне разные учебные предметы. Можно, чтобы один учебный предмет, изучаемый на повышенном уровне, являлся одинаковым для всех (левый столбец таблицы), а другие учебные предметы – были разными для разных учащихся (правый столбец таблицы).

Математика

Иностранный язык

Физика

Химия

Иностранный язык

Белорусский язык

Русский язык

История Беларуси

Биология

Химия

История Беларуси

География

Всемирная история

История Беларуси

Обществоведение

Русский язык

И т.д……

…..

А также можно в одном 10-м классе сформировать несколько профильных групп с разным набором обоих учебных предметов, изучаемых на повышенном уровне. Это так называемое мультипрофильное обучение. Так, каждый учащийся 10 класса будет иметь свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Модель 3: объединение в одном классе учащихся, изучающих отдельные учебные предметы на повышенном уровне и изучающих все предметы на базовом уровне.

 

Как будут формировать профильные классы и группы

Министерство образования рекомендует школам сразу предложить родителям и ученикам типовой учебный план средней школы, в котором предусмотрено количество часов для изучения предметов на базовом и повышенном уровнях. А потом дать возможность ученикам выбрать два предмета, которые они хотят изучать углубленно. 

На основе интересов учеников школа определяет направления профильного обучения и формирует группы. Так, в школе может быть всего несколько конкретных направлений, например, физико-математическое и химико-биологическое, или химико-биологическое и гуманитарное. А может быть и достаточно большой набор сочетания учебных предметов для изучения их на повышенном уровне, отмечается в рекомендациях.

Изучение учебных предметов, не выбранных учащимися в качестве профильных, будут проходить всем классом. Если предмет изучается на базовом уровне не всеми учащимися класса, то может формироваться одна группа из учеников нескольких классов.

 

Профильные классы профессиональной направленности

В учреждениях общего среднего образования могут функционировать классы профессиональной направленности для ориентации на получение педагогических, военных и других специальностей (педагогические, военно-патриотические, правовые классы и др.), говорится в рекомендации.

Может быть, для ребят, окончивших педагогические классы, введут особый порядок приема в вузы на педспециальности. Такая возможность сегодня рассматривается. 

Педагогический класс формируется по тем же правилам, что и обычный профильный. Ученики педклассов, как правило, будут изучать на повышенном уровне предметы, учителями которых планируют стать. Все учащиеся педклассов должны пройти факультативный курс "Введение в педагогическую профессию".
Читать полностью: http://news.tut.by/society/450265.html

Программа психолого-педагогического сопровождения профильного обучения


В условиях профильного обучения старшекласснику предстоит сделать жизненно важный выбор, который, как правило, определяет дальнейшее образование, будущую профессиональную карьеру и, соответственно связан с выбором образа жизни.

Введение в школы России профильного обучения – это попытка признать, наконец, что дети наши разные, с разными интересами, способностями, талантами.

Многолетняя практика показала, что, начиная с подросткового возраста в системе образования необходимо создать условия для реализации обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших, жизненных планов. Иначе говоря, профилизация обучения соответствует структуре образовательных и жизненных установок большинства учащихся.

Большую роль в реализации профильного обучения должна играть и психологическая служба школы. Переход на профильное обучение требует от школьного психолога разработки и применения такой комплексной модели сопровождения, которая могла бы не просто поддержать школьника в его профессиональном выборе, а обеспечить формирование самой способности к сознательному ответственному выбору. Главной проблемой, усложняющей переход на профильное обучение, как показывают многочисленные наблюдения педагогов и психологические исследования, является неспособность учащихся к планированию учебной и профессиональной карьеры, и к проектированию собственного жизненного пути. Зачастую при выборе профиля обучения интересы и способности школьника расходятся или на первое место ставиться вопрос престижа, и он совершает ошибку в выборе, о которой жалеет в последствии и он сам и его родители.

Исходя из этой проблемы возникает резонный вопрос – каковы пути, средства и психолого-педагогические условия формирования у учащихся индивидуальной траектории профессионализации.

Возникает необходимость в разработке программы деятельности психологической службы школы относительно профильного обучения.

Цель программы – разработать пути и средства, создать психолого-педагогические условия для проектирования индивидуальной траектории профессионализации учащихся профильных классов.

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:

 • Всестороннее изучение индивидуальных и личностных особенностей подростков, влияющих на выбор дальнейшего жизненного пути;
 • Оказание помощи подросткам в самопознании и проектировании жизненного пути;
 • Оказание методической и консультативной помощи педагогам и родителям по вопросам адаптации учащихся к особенностям профильного и углубленного обучения;
 • Просвещение педагогов и родителей в вопросах развития и самосовершенствования личности подростка.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся старшего звена в условиях профилизации образования – это поэтапный процесс, в ходе которого происходит формирование профессионально и социально зрелой личности, способной реализовать себя в любых социально-экономических условиях.

ППС профильных классов делится на четыре сопровождающих цикла: предподготовительный (8-й класс), подготовительный (9-й класс), адаптационный (10-й класс) и заключительный (11-й класс).

Психолого-педагогическое сопровождение 8-х классов (предподготовительный цикл).

Успешная реализация профильного обучения в старшей школе невозможна без предпрофльной подготовки, призванной создать условия для повышения готовности подростков к самоопределению и сознательному выбору варианта будущего обучения.

Цель работы психолога в 8 классах: организовать систему педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки учащихся, содействующей повышению готовности к самоопределению.

Задачи:

 • Расширить знания о мире профессий, содержании деятельности различных типов профессий, рынке образовательных услуг.
 • Сформировать представление о своих психофизиологических качествах.
 • Сформировать умения адекватно оценивать свои склонности и возможности и соотносить их с требованиями, которые предъявляет профессия.

Достижение поставленных задач осуществляется через проведение информационных мероприятий, ориентационных курсов, консультаций для учащихся по методике выбора элективных курсов и будущего профиля обучения; изучение интересов учащихся; презентацию программ элективных курсов для учащихся и их родителей.

Изучение интересов учащихся осуществляется через диагностику сферы интересов с помощью опросников “Профессиональных склонностей”, “Престижная профессия”, “Сейчас и потом” и др.

В целях создания условий для профессионального самоопределения используется практический курс “В поисках своего призвания”. Курс состоит из 12 занятий:

 1. Давайте познакомимся! (Знакомство.)
 2. Образ “Я”, или “Что я думаю о себе”. Цель занятия – расширить сферу самопознания; развить навыки самоанализа.
 3. Дороги, которые мы выбираем.
 4. В мир профессий – по компасу. (Ознакомление с профессиональными типами Дж. Голланда. Выявление индивидуального профессионального типа.)
 5. Палитра ваших способностей.
 6. Тест Р.Амтхауера.
 7. Беседа о способностях и обсуждение результатов теста.
 8. В “круге Айзенка”. (Ознакомление с понятием и типами темперамента. Определение ведущего типа темперамента.)
 9. “Формула темперамента”. (Ознакомление с понятием и типами темперамента. Определение ведущего типа темперамента.)
 10. Мир профессий и твое место в нем. Обзорная психологическая классификация профессий по Е.А.Климову. (Построение классификации. Обсуждение будущей профессии.)
 11. Стратегия профессионального выбора. (Обучение стратегии выбора. Обсуждение ошибок, сопутствующих выбору карьеры.)
 12. Твои перспективы. (Самоанализ готовности к профессиональному старту.)

Этап рефлексии. В конце сопровождающего цикла анализируется вся проведенная классными руководителями, психологом и педагогами работа. Делаются выводы об эффективности работы, вносятся предложения по проектированию дальнейшей программы работы в 9 классах.

Психолого-педагогическое сопровождение 9 классов (подготовительный цикл).

Основная задача, которая в современной школе стоит перед учащимися 9-х классов, – принять решение о характере и форме дальнейшего образования. Большинство принимают достаточно серьезные решения: остаться в школе или уходить (куда?), пойти в другую школу (какую?) или остаться в своей, какой выбрать профиль и т. п.

Выпускнику неполной средней школы подчас бывает непросто принять правильное решение, тем более правильным может быть только такой выбор, который в максимальной степени учитывает индивидуальность того или иного молодого человека.

Цель работы психолога в 9-х классах: помочь старшеклассникам в проектировании дальнейшего образовательного пути.

В соответствии с целью перед психологом стоят следующие задачи:

1) определение и коррекция уровня профессиональной готовности и готовности к профильному обучению учащихся 9-го класса;

2) психологическое просвещение родителей и педагогов об актуальных проблемах учащихся 9-х классов и о том, какую помощь они могут оказать подросткам.

Определение уровня профессиональной готовности осуществляется нами с помощью нескольких методик:

1. “Стилевая саморегуляция поведения человека (ССП-98)” В.И. Моросановой и Е.М. Комоз.

2. “Тест для профессионального ориентирования и определения своих возможностей требованиям профессии” (А.К. Осницкий)

3. Карта интересов.

Результаты исследования заносятся психологом в “Индивидуальную профкарту” учащегося и выдаются на совместном с девятиклассниками родительском собрании.

Знакомство родителей, педагогов и учащихся с результатами исследования: Родители и учащиесясовместно анализируют собственные полученные результаты. Им предлагается самим сделать выводы об уровне готовности ребят к дальнейшему обучению. Если при этом они понимают, что у подростка есть определенные трудности, и они не могут с ними самостоятельно справиться, то предлагается обратиться за помощью к специалистам педагогам, психологу и т. д.

Такая форма представления результатов исследования, по нашему мнению, является наиболее плодотворной для последующего личностного развития подростка.

Педагогам результаты исследования представляются на консилиуме в виде профкарт класса. При этом у них есть возможность также проанализировать возможности ребят, и оценить какую помощь и поддержку они смогут оказать тем подросткам, которые в этом нуждаются.

Следующим этапом работы является консультативная и развивающая деятельность с помощью элективного курса “Твой профессиональный выбор”.

Этап рефлексии. В конце сопровождающего цикла анализируется вся проведенная классными руководителями, психологом и педагогами работа. Делаются выводы об эффективности работы, вносятся предложения по проектированию дальнейшей программы работы в 10-м классе.

Психолого-педагогическое сопровождение 10 классов (профильный цикл).

Для современного 10-го класса, находящегося в условиях обновления содержания образования, важнейшей является проблема социально-психологической адаптации к новой ситуации обучения. К ней, в свою очередь, можно отнести такие проблемы, как адаптация в новом коллективе, адаптация к увеличившейся учебной нагрузке по определенному профилю, к новым требованиям учителей. Основная цель работы психолога в 10-м классе – способствовать социально-психологической адаптации учащихся 10 классов к новой ситуации обучения.

Задачи:

1) Совместная с классными руководителями работа по программе адаптации в начале учебного года;

2) Отслеживание актуального состояния учащихся профильных классов, выявление симптомов дезадаптации;

3) Психологическое просвещение родителей и педагогов относительно адаптационного периода у десятиклассников.

4) Создание условий для формирования адекватной самооценки своих потребностей и возможностей.

Этап рефлексии. В конце сопровождающего цикла анализируется вся проведенная классными руководителями, психологом и педагогами работа. Делаются выводы об эффективности работы, вносятся предложения по проектированию дальнейшей программы работы в 11-м классе.

Психолого-педагогическое сопровождение 11-х классов (заключительный цикл).

К моменту окончания школы ученик 11-го класса должен подойти психологически готовым к вступлению во взрослую жизнь. Понятие “психологической готовности” предполагает в данном случае наличие способностей и потребностей, которые позволят выпускнику школы с возможной полнотой реализовать себя на гражданском поприще, в труде, в будущей семейной жизни.

Основной целью психолога при работе с 11-м классом является помощь старшеклассникам в определении и формировании социальной и профессиональной готовности.

Задачи:

1) определение и коррекция уровня профессиональной и социальной готовности;

2) проведение развивающей работы с учащимися;

3) психологическое просвещение родителей и педагогов об актуальных проблемах будущего выпускника школы.

Определение уровня профессиональной и социальной готовности осуществляется с помощью опросников:

1. “Профессиональная готовность” Чернявской.

2. “Стилевая саморегуляция поведения человека (ССП-98)” В.И. Моросановой и Е.М. Комоз. и др.

Результаты исследования заносятся психологом в “Перспективную карту старшеклассника” и выдаются на совместном родительском собрании.

Необходимым этапом сопровождения является работа по развивающей программе “Новая жизнь”.

Цель программы – помочь старшеклассникам в определении их жизненных планов, в прояснении временной перспективы будущего, в профессиональном и личностном самоопределении.

Программа состоит из 6 занятий:

1. “Моя линия жизни”. Занятие направлено на развитие временной перспективы.

2. “На пути к цели” - здесь отрабатываются навыки преодоления препятствий на пути к достижению целей.

3. “У меня все получится”. На занятии формируются приемы уверенного поведения.

4. “Нет проблем!” - дальнейшая отработка приемов уверенного поведения.

5. “Поговорим о жизненных ценностях”. Основная цель занятия – осмысление старшеклассниками своих жизненных ценностей.

6. “Пожелай мне доброго пути”. Главная цель здесь – получение обратной связи для укрепления самооценки и актуализации личностных ресурсов участников занятий.

Этап рефлексии. В конце сопровождающего цикла анализируется вся проведенная классным руководителем, психологом и педагогами работа. Делаются выводы об эффективности работы, разрабатываются рекомендации и пожелания для оптимизации работы в выпускном классе.

Таким образом, возможно осуществление главной цели психолого-педагогического сопровождения – создание таких социально-педагогических условий, в которых каждый ребенок мог бы стать субъектом своей жизни: своей деятельности, общения и собственного внутреннего мира.

Литература:

1. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 1998. – 298 с.

2. Битянова М. Свободная деятельность.// Школьный психолог. - № 46. - 2000. - С. 8.

3. Битянова М. Свободная деятельность.// Школьный психолог. - № 47. - 2000. - С. 6.

4. Дубровина И. В. Практическая психология образования. – М.: ТЦ “Сфера”,. 1998. – 528 с.

5. Исследовательская деятельность в школе: опыт, поиски, решения. (Библиотека журнала “Директор школы”. – 1999 г. - № 6.

6. Ковалев С. В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни; тесты, опросники: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 143 с.

7. Практическая психология образования: Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. / Под ред. И. В. Дубровиной. 2-е издание – М.: ТЦ “Сфера”, 1998. – 528 с.

8.Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. М.: МПСИ; Воронеж: НПО “МОДЭК”, 2002.

9. Психологическое сопровождение выбора профессии / под ред. Л. М. Митиной. – М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003. – 184 с.

10.Пряжников Н,С, Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы).-М.:ВАКО,2005.- 288с.

11. Пряжников Н,С, Активные методы профессионального самоопределения. – М.: МГППИ, 2001.

12. Резапкина Г. В. Секреты выбора профессии – М.: Генезис, 2002. – 80 с.

13. Резапкина Г. В. Я и моя профессия: Программа профессионального самопределения для подростков. – М.: Генезис, 2000. – 128 с.

14. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – 384 с.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.